Koonti jäsenistökyselystä

Sosiaalitieteiden klubin hallitus järjesti helmi-maaliskuussa 2019 jäsenistökyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa jäsenistön viihtyvyyttä ja yleistä ilmapiiriä toiminnan kehittämiseksi. Hallitus kävi vastauksia läpi ja niiden perusteella pyrkii takaamaan jäsenistölleen parhaimman mahdollisen ainejärjestön. Suurin osa kyselyyn vastanneista kuvaili yhteishenkeämme hyväksi. Tulemme jatkossakin kiinnittämään huomioita yhteishenkeen ja sen kohentamiseen pyritään kaikin mahdollisin tavoin. Haluamme kehittää tapahtumia perinteitä kunnioittaen, samalla uutta luoden. Enemmistön mielestä osallistumiskynnys klubin tapahtumiin on ollut matala. Palautteissa toivottiin lisää toimintaa, joka edistää uusiin ihmisiin tutustumista. Huomioimme tapahtumissamme jatkossa entistä paremmin suurehkon, kasvaneen jäsenistön. Tapahtumia koskevia parannusehdotuksia saimme jonkun verran. Konkreettisia muutoksia toivommekin nyt ehdotusten perusteella…