Toimikunnat

[FIN/ENG]

Sosiaalitieteiden klubi ry:llä on useampi toimikunta, joiden järjestämstä toiminnasta jäsenistömme saa nauttia, ja johon halukkaat saavat osallistua. Vuoden 2023 toimikuntavastaavana toimii Peppi Posio (peppi.l.posio[a]utu.fi). Muiden hallituslaisten yhteystiedot löydät täältä.

Sosiaalitieteiden klubi ry has several committees that organize events and activities for our members to enjoy and participate in. Peppi Posio (peppi.l.posio[a]utu.fi) is the committee coordinator for the year 2023. You can find the contact information for other board members here.


Tapahtumatoimikunta 

Tapahtumatoimikunnassa pääset mukaan vaikuttamaan tapahtumien järjestämiseen ja ideoimiseen. Toimikuntaan liittyminen ei velvoita mitään eli voit osallistua täysin oman jaksamisen ja resurssien puitteissa. Tapahtumatoimikuntaan liittyminen on hyvä mahdollisuus oppia tapahtumien järjestämisestä ottamatta kuitenkaan liian isoa vastuuta. Tule mukaan järjestämään huippubileitä!

Voit liittyä tapahtumatoimikunnan WhatsApp -ryhmään tästä. Lisää tietoa tapahtumatoimikunnasta saat tapahtumavastaavilta eli Pepiltä ja Anskulta.

 

Liikuntatoimikunta ja joukkue 

Onko liikunta lähellä sydäntäsi? Oletko aina haaveillut olevasi osa ainejärjestön urheilujoukkuetta? Nyt se on mahdollista. Tämä sporttinen toimikunta, yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa, pitää huolta Sosklubin jäsenten liikuntamahdollisuuksista. Osana joukkuetta taas pääset osallistumaan CampusSportin harrastesarjan lajeihin, kuten futikseen, salibandyyn tai lentopalloon. Voit hakea joukkueeseen, toimikuntaan tai molempiin. Kaikki toiminta tapahtuu joka tapauksessa hyvin matalalla kynnyksellä, joten tulethan rohkeasti mukaan!

Lisää tietoa liikunta toimikunnasta saat sosiaalipoliittiselta, hyvinvointi- ja liikuntavastaavalta Oonalta.

 

Varainhankintatoimikunta 

Varainhankintatoimikunnan keskeisin tavoite on hankkia sponsoreita ainejärjestölle. Varainhankintatoimikunnassa on tällä hetkellä kolme Sosklubin hallituksen jäsentä vuonna 2023, joista yksi on taloudenhoitaja.

Lisää tietoa varainhankintatoimikunnasta saat varainhankintavastaavilta eli Niilolta, Kertulta ja Karoliinalta.

 

Haalaritoimikunta 

Haalaritoimikunnan tehtävä on hankkia opiskelijahaalarit kaikille fukseille. Haalareiden hankkiminen pitää sisällään sponsorien löytämisen, haalarien tilaamisen ja niiden jakamisen opiskelijoille. Haalaritoimikunta koostuu ensimmäisen vuoden opiskelijoista, mutta heidän apunaan on aina akateemisesti vanhempi opiskelija.

Lisää tietoa toimikuntavastaavalta!

 

Pikkujoulutoimikunta 

Pikkujoulutoimikunta järjestää vuosittaiset Sosklubin pikkujoulut. Toimikunta koostuu fukseista, mutta Sosklubin hallituksen toimikuntavastaava auttaa pikkujoulujen järjestämisestä. Pikkujoulutoimikunta myös palkitsee Vuoden fuksin. Tämä on sopiva pesti, mikäli haluat kokeilla tapahtumien järjestämistä!

Lisää tietoa toimikuntavastaavalta!

 

Alumni- ja perinnetoimikunta 

Alumni- ja perinnetoimikunnan tavoitteena on ylläpitää yhteyksiä alumneihin ja järjestää tapaamisia. Toiminnan tavoitteena on myös ylläpitää perinteitä, ja jatkaa niitä ainejärjestön toiminnassa.

Lisää alumni- ja perinnetoimikunnasta saat puheenjohtajistolta eli Roosalta ja Kertulta.

 


Event Committee

The Event Committee allows you to participate in event planning and ideas. Joining the committee is not mandatory, so you can participate as much or as little as you’d like. It is a great opportunity to learn about event planning without taking on too much responsibility. Come join us and help us plan some great parties!

You can join the Event Committee’s WhatsApp group here. For more information about the Event Committee, contact the event coordinators, Peppi and Ansku.

 

Sports Committee and Team

If sports are close to your heart and you’ve always dreamed of being part of the student union’s sports team, now is your chance. This athletic committee, along with the social policy coordinator, is responsible for ensuring that Sosklub’s members have access to sports facilities. As part of the team, you can participate in CampusSport’s recreational league games such as soccer, floorball, or volleyball. You can apply to join the team, committee, or both. All activities take place with a very low threshold, so come join us!

For more information about the Sports Committee, contact the social policy, welfare, and sports coordinator, Oona.

 

Fundraising Committee

The main goal of the Fundraising Committee is to acquire sponsors for the student union. The committee currently has three members of the Sosklub board for the year 2023, one of whom is the treasurer.

For more information about the Fundraising Committee, contact the fundraising coordinators, Niilo, Kerttu, and Karoliina.

 

Overall Committee

The task of the Overall Committee is to acquire student overalls for all freshmen. Obtaining the overalls involves finding sponsors, ordering the overalls, and distributing them to students. The committee consists of first-year students, but they are always assisted by a more senior student.

For more information about the Overall Committee, contact the committee coordinator.

 

Pre-Christmas Party Committee

The Christmas Party Committee organizes Sosklub’s annual Christmas party. The committee consists of freshmen, but the Sosklub board’s committee coordinator assists with the organization. The Christmas Party Committee also awards the Freshman of the Year. This is a suitable position if you want to try event planning!

For more information about the Christmas Party Committee, contact the committee coordinator.

 

Alumni and Tradition Committee

The goal of the Alumni and Tradition Committee is to maintain connections with alumni and organize meetings. The aim is also to maintain traditions and continue them in the student union’s activities.

For more information about the Alumni and Tradition Committee, contact the chairpersons, Roosa and Kerttu.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top