Toimikunnat

[FIN/ENG]

Sosiaalitieteiden Klubilla on useampi toimikunta, joiden järjestämstä toiminnasta jäsenistömme saa nauttia, ja johon halukkaat saavat osallistua. Vuoden 2024 toimikuntavastaavana toimivat Anna Viitanen (anna.e.viitanen[a]utu.fi) ja Emma Lindgren (emma.s.lindgren[a]utu.fi). Muiden hallituslaisten yhteystiedot löydät täältä.
The Social Sciences Club has several committees that organize events and activities for our members to enjoy and participate in. Anna Viitanen (anna.e.viitanen[a]utu.fi) and Emma Lindgren (emma.s.lindgren[a]utu.fi) are the committee coordinators for the year 2024. You can find the contact information for other board members here.xx

Tapahtumatoimikunta 

Tapahtumatoimikunnassa pääset mukaan vaikuttamaan tapahtumien järjestämiseen ja ideoimiseen. Toimikuntaan liittyminen ei velvoita mitään eli voit osallistua täysin oman jaksamisen ja resurssien puitteissa. Tapahtumatoimikuntaan liittyminen on hyvä mahdollisuus oppia tapahtumien järjestämisestä ottamatta kuitenkaan liian isoa vastuuta. Tule mukaan järjestämään huippubileitä!

Voit liittyä tapahtumatoimikunnan Telegram -ryhmään tästä. Lisää tietoa tapahtumatoimikunnasta saat tapahtumavastaavilta eli Anna.

Liikuntajoukkue eli STKU

Vanhasta liikuntatoimikunnasta olemme siirtyneet pelkästään Sosiaalitieteiden Klubin liikuntajoukkueeseen, STKU:hun. Onko liikunta lähellä sydäntäsi tai oletko aina haaveillut olevasi osa ainejärjestön urheilujoukkuetta? Nyt se on mahdollista! Sosklubin joukkue STKU on Sosklubin jäsenille ilmainen joukkue, joka osallistuu CampusSportin harrastesarjan lajeihin. Joukkue itse vaikuttaa siihen, mihin lajeihin osallistuu! Lajimahdollisuuksia ovat muun muassa futsal, salibandy tai kuplafutis.

Kaikki toiminta tapahtuu joka tapauksessa hyvin matalalla kynnyksellä, eikä sinulla tarvitse olla aiempaa kokemusta mistään joukkuelajista, joten tulethan rohkeasti mukaan! Joukkuehaku on avoinna joka kevät ja syksy. Hausta ilmoitetaan Sosklubin Instagramissa ja viikkomailissa. Joukkuehaun kautta pääset joukkueen yhteiseen WhatsApp-ryhmään, jossa ilmoitetaan turnauksien aikataulut. Lisää tietoa joukkueesta saat sosiaalipoliittisilta, hyvinvointi- ja liikuntavastaavilta Jannelta ja Kertulta.

Varainhankintatoimikunta

Varainhankintatoimikunnan keskeisin tavoite on hankkia sponsoreita ainejärjestölle. Varainhankintatoimikunnassa on tällä hetkellä kolme Sosklubin hallituksen jäsentä vuonna 2023, joista yksi on taloudenhoitaja.

Lisää tietoa varainhankintatoimikunnasta saat varainhankintavastaavilta eli Miskalta, Hannalta ja Leolta.

Nettisivutoimikunta

Kiinnostaako luova tekeminen ja IT-osaamisen kehittäminen? Nettisivutoimikunnan tehtävänä on toimia tiedottajan tukena Sosklubin nettisivujen suunnittelussa, päivittämisessä ja ylläpidossa. Tavoitteena on, että sivumme ovat visuaalisesti houkuttelevat, helppokäyttöiset ja sisältävät ajantasaista tietoa Sosklubista.

Jos sinulla on kysyttävää toimikunnasta tai jotain palautetta, voit olla yhteydessä toimikunnan vastaavaan, Netteen (nette.o.saikkonen[a]utu.fi).

Toimikuntaan voit hakea alla olevan lomakkeen avulla. Aikesampaa kokemusta ei tarvita, mutta kerrothan hakemuksessasi, millaista osaamista sinulta löytyy tai mistä osa-alueesta olet kiinnostunut 🙂

Haalaritoimikunta 

Haalaritoimikunnan tehtävä on hankkia opiskelijahaalarit kaikille fukseille. Haalareiden hankkiminen pitää sisällään sponsorien löytämisen, haalarien tilaamisen ja niiden jakamisen opiskelijoille. Haalaritoimikunta koostuu ensimmäisen vuoden opiskelijoista, mutta heidän apunaan on aina akateemisesti vanhempi opiskelija.

Lisää tietoa toimikunnan vastaavalta Sakulta!

Pikkujoulutoimikunta 

Pikkujoulutoimikunta järjestää vuosittaiset Sosklubin pikkujoulut. Toimikunta koostuu fukseista, mutta Sosklubin hallituksen toimikuntavastaava on tukena koko prosessin ajan. Pikkujoulutoimikunta myös palkitsee Vuoden fuksin. Tämä on sopiva pesti, mikäli haluat kokeilla tapahtumien järjestämistä!

Lisää tietoa tapahtumavastaavilta!

Alumni- ja perinnetoimikunta 

Alumni- ja perinnetoimikunnan tavoitteena on ylläpitää yhteyksiä alumneihin ja järjestää tapaamisia. Toiminnan tavoitteena on myös ylläpitää perinteitä, ja jatkaa niitä ainejärjestön toiminnassa.

Lisää alumni- ja perinnetoimikunnasta saat puheenjohtajistolta eli Karoliinalta ja Hannalta.

 

Event Committee

The Event Committee allows you to participate in event planning and ideas. Joining the committee is not mandatory, so you can participate as much or as little as you’d like. It is a great opportunity to learn about event planning without taking on too much responsibility. Come join us and help us plan some great parties!

You can join the Event Committee’s Telegram group here. For more information about the Event Committee, contact the Event Managers, Anna and Emma.

Sports Team STKU

If sports are close to your heart and you’ve always dreamed of being part of the student union’s sports team, now is your chance. This athletic team, along with the social policy coordinator, is responsible for ensuring that Sosklubi’s members have access to sports facilities. As part of the team, you can participate in CampusSport’s recreational league games such as soccer, floorball, or volleyball. You can apply to join the team during spring and fall, and information regarding applying will be posted on Instagram and in our weekly mail. The tournament schedules are announced in the team’s shared WhatsApp group. All activities take place with a very low threshold, so come join us!

For more information about the Sports Team, contact the social policy, welfare, and sports Managers, Janne and Kerttu.

Fundraising Committee

The main goal of the Fundraising Committee is to acquire sponsors for the student union. The committee currently has three members of the Sosklub board for the year 2023, one of whom is the treasurer.

For more information about the Fundraising Committee, contact the fundraising coordinators, Miska, Hanna, and Leo.

Website Committee

Are you interested in creative work and developing your IT skills? The Website Committee’s task is to assist the Communications Manager in the design, updating, and maintenance of Sosklubi’s website. Our goal is to ensure that our website is visually appealing, user-friendly, and provides up-to-date information about Sosklubi.

If you have any questions about the committee or feedback, you can contact the committee’s manager, Nette (nette.o.saikkonen[a]utu.fi).

You can apply to join the committee using the form below. No previous experience is required, but please tell us in your application what kind of skills you have or what area you are interested in 🙂

Overall Committee

The task of the Overall Committee is to acquire student overalls for all freshers. Obtaining the overalls involves finding sponsors, ordering the overalls, and distributing them to students. The committee consists of first-year students, but they are always assisted by a more senior student.

For more information about the Overall Committee, contact the committee’s manager, Saku.

Pre-Christmas Party Committee

The Christmas Party Committee organizes Sosklubi’s annual Pre-Christmas Party. The committee consists of freshers, but the Board’s Committee Coordinator assists with the whole process. The Pre-Christmas Party Committee also awards the Freshman of the Year. This is a suitable position if you want to try event planning!

For more information about the Christmas Party Committee, contact the Event Managers.

Alumni and Tradition Committee

The goal of the Alumni and Tradition Committee is to maintain connections with alumni and organize meetings. The aim is also to maintain traditions and continue them in the student union’s activities.

For more information about the Alumni and Tradition Committee, contact the chairpersons, Karoliina and Hanna.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top