Mikä sosiaalitieteet?

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelmassa ovat mukana sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet, joista opiskelija valitsee maisterivaiheen pääaineensa ennen kandidaatiksi valmistumistaan. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintojen suoritusten määrää ja opintomenestystä.

Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltion kannustusperustaan.

Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealoja ovat yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus; koulutus; poliittinen osallistuminen; poliittinen talous; asuminen; terveys ja hyvinvointi; sukupuoli; väestö ja perheet.

Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

 

Lähde: Turun yliopisto

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top