Häirintä- ja ongelmatilannelomake

[FIN/ENG]

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kokemastasi häirinnästä tai ongelmasta. Voit myös lähettää sähköpostia Sosklubin hallitukselle osoitteeseen sosiaalitieteidenklubi[a]utu.fi tai häirintäyhdyshenkilöille osoitteeseen saku.s.lehtoniemi[a]utu.fi ja tara.m.heilakka[a]utu.fi.
With this form you can report the harassment or problem you have experienced. You can also send an email to the Board of Sosklubi at sosiaalitieteidenklubi[a]utu.fi or to the Harassment Contact Persons at saku.s.lehtoniemi[a]utu.fi ja tara.m.heilakka[a]utu.fi.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top