SOSIAALIPOLITIIKKA

2022-2024

Perhepolitiikka

Miten luvussa 2 määritellään perhepolitiikka?

Valitse kirjasta jokin teema ja kerro a) mitä tiesit teemasta ennen tenttiin lukua b) mitä opit teemasta c) miten teema kytkeytyy aiempaan sosiaalipoliittiseen tietämykseesi?

 

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen

 

 

Sosiaalipolitiikan tutkimuksen klassikot

 

Terveyden eriarvoisuus ja terveyspolitiikka

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top