SOSIOLOGIA

Ei vielä tenttikysymyksiä. Voit ilmoittaa uusia tenttikysymyksiä täällä.

 


2022-2024

Sosiologian historia ja klassikot

Sosiologian historia ja klassikot

 

Mikä on yhteiskunta ja miten sitä tutkitaan? Neljä klassista näkemystä

 

 

Yhteiskuntatieteenfilosofisia kysymyksiä

 

 

Eriarvoisuus digitaalisessa yhteiskunnassa

 

 

Causal Inference

 

 

Tieteen ja korkeakoulutuksen sosiologiaa

 

 

Sosiologian klassikot: Marx

 

 

Interaktiot tilastollisissa malleissa

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top