Mikä sosiaalipolitiikka?

Sosiaalipolitiikka tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään tasoittamaan hyvinvoinnin jakautumista väestöryhmien ja ihmisten eri elämänvaiheiden välillä. Sosiaalipolitiikalla pyritään siis takaamaan väestölle kohtuullinen elintaso sekä turvallisuus ja viihtyvyys. Tieteenalana sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia ja toimia, joilla edellä mainitut hyvinvoinnin edellytykset saataisiin toteutettua.

Sosiaalipolitiikan laitos perustettiin Turun yliopistoon vuonna 1965. Laitoksesta on muodostunut sosiaalipolitiikan alan keskeinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sosiaalipolitiikan opinnot

Turussa sosiaalipolitiikan opiskelijat saavat laajan näkemyksen yhteiskunnan kehityksestä ja siihen liittyvistä haasteista. Tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millä tavoin eri järjestelmät toimivat eri maissa ja eri elämänvaiheissa. Opiskelijoille pyritään antamaan teoreettiset valmiudet ja kehittämään kriittistä ymmärrystä yhteiskunnan muutoksista ja muutosten syistä.

Sosiaalipolitiikan opinnoissa käsitellään mm. kysymyksiä liittyen:

– sosiaalisiin riskeihin, kuten työttömyyteen ja vanhuuteen
– kansalaisten toimeentuloon ja sen turvaamiseen
– yhteiskunnallisiin muutoksiin niin historiassa kuin nykypäivänä
– poliittiseen päätöksentekoon ja toimeenpanoon
– työpolitiikkaan ja työmarkkinoihin
– perhepolitiikkaan
– terveyspolitiikkaan ja terveyseroihin

Sosiaalipoliitikot työmarkkinoilla

Sosiaalipolitiikan laajuuden vuoksi myöskin mahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin ovat laajat. Viime vuosina sosiaalipoliitikot ovat työllistyneet muun muassa eri alojen suunnittelu-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotehtäviin. Globalisaation myötä yhä useampi valmistuneista saattaa löytää työpaikkansa myös erilaisista kansainvälisistä organisaatioista. Sosiaalipolitiikasta valmistuneiden työllistymisaste koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin on erittäin korkea.

Esimerkkejä valmistuneiden työpaikoista:

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Ympäristöministeriö
Eläketurvakeskus (ETK)
Kela
Tilastokeskus
Turun yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
IF

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top