VeriRyhmä

[FIN/ENG]

Sosiaalitieteiden klubin jäsenistölle on perustettu oma Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun VeriRyhmä, nimellä Sosiaalitieteiden Klubi ry. Mainitsemalla VeriRyhmämme nimen ennen luovuttamista tapahtuvassa haastattelussa luovutuksesi lasketaan ainejärjestömme tiliin.
Huomioithan kuitenkin rajoitteet ja esteet verenluovutukselle, löydät ne täältä. Kätevän pikatestin avulla voit nopeasti selvittää, sovellutko luovuttajaksi.
 
A Blood Group (VeriRyhmä), named Sosiaalitieteiden Klubi ry, has been established for the members of the Social Sciences Club at the Finnish Red Cross Blood Service. By mentioning our Blood Group’s name during the interview before donation, your contribution will be credited to our student organization’s account.
Please note, the restrictions and impediments to blood donation, which you can find here. Using a convenient test, you can quickly determine if you are eligible to donate.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top