TALOUSSOSIOLOGIA

S.1 Taloussosiologian teoria

  • Please explain Porter’s meta-assumption on ’socially oriented economic action’
  • What is the role of social capital in supporting transnational communities?
  • What are the characteristics of post-Fordism?
  • What constitutes the ‘economy of signs’?
  • Kuvaile ja vertaa sosiaalitieteiden ja taloustieteiden nollahypoteeseja eli ihmistoimijan lähtökohtia
  • Hobbesilainen luottamusongelma. Miten taloustieteen ja taloussosiologian näkemykset toimijoiden luottamuksesta eroavat?
  • Millaista valtaa välittäjät (brokers) käyttävät taloudellisissa verkostoissa?
  • Millainen luokkarakenne on edistyneissä yhteiskunnissa (advanced societies)?
  • Mitä tarkoittaa Portesin metaoletus sosiaalisesti orientoituneesta taloudellisesta toiminnasta?

Physical Appearance in Society

  • Miten lukemiston avulla kuvataan ulkonäöllistä pääomaa ja sen luomaa eriarvoisuutta?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top