TALOUSSOSIOLOGIA

2022-2024

Taloussosiologian teoria

Kuvaile ja vertaa sosiaalitieteiden ja taloustieteiden nollahypoteeseja eli ihmistoimijan lähtökohtia

Hobbesilainen luottamusongelma. Miten taloustieteen ja taloussosiologian näkemykset toimijoiden luottamuksesta eroavat?

Millaista valtaa välittäjät (brokers) käyttävät taloudellisissa verkostoissa?

Millainen luokkarakenne on edistyneissä yhteiskunnissa (advanced societies)?

Mitä tarkoittaa Portesin metaoletus sosiaalisesti orientoituneesta taloudellisesta toiminnasta?

Mistä sosiaalinen pääoma syntyy? Miten sosiaalinen pääoma näkyy yhteiskunnassa?

Esittele Granovetterin kuvaama pragmatistinen lähestymistapa taloussosiologiaan.

Portes: Instituutioiden merkitys taloudessa

 

Kulutus, markkinat ja verkostot

Markkinat

 

Kulutus

 

Verkostot

 

 

Physical Appearance in Society

Miten lukemiston avulla kuvataan ulkonäöllistä pääomaa ja sen luomaa eriarvoisuutta?

 

Sociology, Environment and Sustainability: Perspectives on Society, Markets and Consumption

 

 

Eriarvoisuus digitaalisessa yhteiskunnassa

Mitkä ovat digitaalisten kuilujen kolme eri tasoa ja mitä seurauksia niillä on? (Helsper)

Miten digitaalisen sisällön tuotanto heijastelee digitaalisiin kuiluihin? (Helsper)

 


2020-2022

S.1 Taloussosiologian teoria

Please explain Porter’s meta-assumption on ’socially oriented economic action’

What is the role of social capital in supporting transnational communities?

What are the characteristics of post-Fordism?

What constitutes the ‘economy of signs’?

Kuvaile ja vertaa sosiaalitieteiden ja taloustieteiden nollahypoteeseja eli ihmistoimijan lähtökohtia

Hobbesilainen luottamusongelma. Miten taloustieteen ja taloussosiologian näkemykset toimijoiden luottamuksesta eroavat?

Millaista valtaa välittäjät (brokers) käyttävät taloudellisissa verkostoissa?

Millainen luokkarakenne on edistyneissä yhteiskunnissa (advanced societies)?

Mitä tarkoittaa Portesin metaoletus sosiaalisesti orientoituneesta taloudellisesta toiminnasta?

 

Physical Appearance in Society

Miten lukemiston avulla kuvataan ulkonäöllistä pääomaa ja sen luomaa eriarvoisuutta?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top