Aineopinnot

Sosiaalioikeus: Suomalainen oikeus-järjestys

Essee

 • Mitä ovat syllogismit oikeudellisessa päättelyssä?

Oikein vai väärin -väittämät

 • Suomen perustuslaki tuli voimaan vuonna 1919
 • TSS-oikeudet ovat negatiivisia toimintavelvoitteita
 • Lait löytyvät vihreästä lakikirjasta

 

Sosiaalioikeus

 • Maataloustukien julkisuus
 • Lainsäätämisprosessin menettelyt
 • Hallinnon oikeusperiaatteet
 • Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulaissa
 • Tietoon perustuvan suostumuksen periaate terveydenhuollossa
 • Esteellisyysperusteet hallintolaissa
 • Julkis- ja yksityisoikeus
 • TSS-sopimuksen oikeusvaikutukset

 

Lapsiperhesosiaalityö

 • Lapsen aggressiivisuus

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top