Hallituksen yhteystiedot

sosiaalitieteidenklubi[a]utu.fi

Puheenjohtaja / Chair of the Board

Karoliina Koski | karoliina.j.koski[a]utu.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-chair of the Board

Hanna Kivari | hanna.j.kivari[a]utu.fi

Sihteeri / Secretary

Oscar Winberg | oscar.l.winberg[a]utu.fi

Taloudenhoitaja / Treasurer

Miska Sannisto | miska.r.sannisto[a]utu.fi

Viestintä- ja markkinointivastaava / Communications and Marketing Manager

Fanny Friman | fanny.m.friman[a]utu.fi

Koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalitieteet / Academic Affairs Manager, Social Science

Waltteri Mäkelä | waltteri.v.makela[a]utu.fi

Koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalityö / Academic Affairs Manager, Social Work

Hilary Nganou | hilary.m.momonganou[a]utu.fi

Index-vastaava / Index Manager

Iida Sorsa | iida.h.sorsa[a]utu.fi

SYY-vastaava / SYY Manager

Lasse Raudaskoski | lasse.e.raudaskoski[a]utu.fi

Sosiaalipoliittiset, hyvinvointi- ja liikuntavastaavat / Social Policy, Welfare and Sports Affairs Managers

Janne Metsäranta | janne.j.metsaranta[a]utu.fi

Kerttu Leiramo | kerttu.a.leiramo[a]utu.fi

Tapahtumavastaavat / Event Managers

Anna Viitanen | anna.e.viitanen[a]utu.fi

Emma Lindgren | emma.s.lindgren[a]utu.fi

Varajäsenet / Substitute Members

Saku Lehtoniemi | saku.s.lehtoniemi[a]utu.fi

Leo Lintunen | leo.l.lintunen[a]utu.fi

Tara Heilakka | tara.m.heilakka[a]utu.fi

 

Häirintäyhdyshenkilöt / Harassment Contact Persons

Saku Lehtoniemi | saku.s.lehtoniemi[a]utu.fi

Tara Heilakka | tara.m.heilakka[a]utu.fi

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top