Liity Sosiaalitieteiden klubiin

Miten haen jäsenyyttä?

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä kaikki nimesi, puhelinnumerosi, henkilökohtaisen sähköpostisi, utu-mailisi, kotipaikkakuntasi ja opintojen aloitusvuotesi Sosiaalitieteiden klubin sihteerille, Waltteri Mäkelälle osoitteeseen waltteri.v.makela[a]utu.fi. Sivuaineopiskelijoilta vaaditaan rekisteriin lisäksi vapaamuotoinen jäsenhakemus.

Kuka voi liittyä?

Sosiaalitieteiden klubin jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle opiskelemaan hyväksytty henkilö. Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös Turun yliopistossa sosiaalitieteitä tai sosiaalityötä sivuaineena opiskelevan henkilön tämän erillisestä hakemuksesta.

Paljonko se maksaa?

Ei mitään! Monista Turun yliopiston ainejärjestöistä poiketen Sosiaalitieteiden klubi ei peri jäseniltään liittymismaksua.

Mitä jäsenyydellä saa?

Liittymällä jäseneksi pääset mukaan Sosiaalitieteiden klubin aktiiviseen ja värikkääseen toimintaan. Sosiaalitieteiden klubi järjestää bileitä, ekskursioita, hyvinvointi- sekä liikuntatapahtumia ja paljon muuta! Liittymällä jäseneksi pääset myös osallistumaan Sosiaalitieteiden klubin kokouksiin. Sosiaalitieteiden klubin kotipaikkana toimii ainejärjestöhuone, joka sijaitsee Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Publicumin neljännen kerroksen aulassa.

 

Seloste jäsenrekisteristä ja henkilökohtaisista tiedoista:

Turun Yliopiston Sosiaalitieteiden klubi ry kerää jäsenistöltään henkilötietoja Suomen yhdistyslakia, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetusta (EU) 2016/679 ja Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan (tästä eteenpäin TYY) sääntöjä noudattaen.

Suomen yhdistyslaissa 11§ kuvaa yhdistyksen jäsenluettelon määräyksiä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Nimen ja kotipaikkakunnan lisäksi Sosiaalitieteiden klubi kerää jäsenistöltään opiskeluiden aloittamisvuoden.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679 kuvailee yhdistyksen (tässä yhteydessä Sosiaalitieteiden klubin) vastuita ja velvollisuuksia henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä.

Kaikkia jäsenluetteloa varten annettuja tietoja käsitellään ja suojataan (EU) 2016/679 kuvailemalla tavalla. Vain hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on pääsy jäsenluetteloon ja sen sisältämiin tietoihin.

Tietoja käytetään jäsenistön etujen edistämiseen. Jäsenillä on oikeus pyytää nähdä hänestä kerätyt tiedot, sekä vastuu korjata mahdolliset vanhentuneet tai väärät tiedot. Jäsenellä on lisäksi oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa on mahdollista poistaa rekisteristä, kun jäsen ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään.

Kun jäsen haluaa erota Sosiaalitieteiden klubista, tulee hänen ilmoittaa siitä sähköpostitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle eli hallituksen sihteerille. Tämän jälkeen eropyyntö hyväksytään asiaan kuuluvalla tavalla hallituksen kokouksessa.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top