Mikä Sosiaalitieteiden Klubi?

[FIN/ENG]

Sosiaalitieteiden Klubi on sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö. Sosiaalitieteiden Klubiin eli Sosklubiin kuuluvat sosiaalitieteiden, sosiaalityön, taloussosiologian, sosiaalipolitiikan ja sosiologian opiskelijat. Ainejärjestö ajaa tasapuolisesti kaikkien meillä opiskelevien etuja ja järjestää hulvatonta vapaa-ajan toimintaa kaikille jäsenille! Tapahtumia on niin liittyen kulttuuriin, liikuntaan kuin biletykseenkin. Sosklubi on lämmin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita!
Sosklubilla on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella (Publicum, 4. kerros) oma ainejärjestöhuone, jonne opiskelijat ovat tervetulleita juttelemaan niitä näitä ja vaikkapa juomaan kupillisen kahvia luentojen välissä. Klubihuoneesta lisää infoa täällä.
Sosiaalitieteiden Klubin edeltäjät ovat Kompleksi ja Sklubi, joista tietoa alempaa.

 

The Social Sciences Club is the subject organization of Social Sciences and Social Work students. The Social Sciences Club aka Sosklubi includes students of Social Sciences, Social Work, Economic Sociology, Social Policy and Sociology. The organization equally promotes the interests of all our students and organizes fun free time activities for all members! There are events related to culture, sports and parties. Sosklubi is a warm community where everyone is welcome!
Sosklubi has its own subject association room at the Department of Social Research of the University of Turku (Publicum, 4th floor), where students are welcome to chat about things and, for example, drink a cup of coffee between lectures. More information about the club room here.
The Social Sciences Club’s predecessors are Kompleksi and Sklubi, information about which is below.

 


Mikä Kompleksi?

Kompleksi eli Sosiaalitutkimuksen Klubi oli sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aineenopiskelijoiden ainejärjestö, joka perustettiin vuonna 1973. Kompleksi Instagramin löydät täältä ja Facebook-sivun täältä.

Mikä Sklubi?

Sklubi eli Sosiologian Klubi oli vuonna 1966 perustettu yhdistys, joka merkittiin yhdistysrekisteriin 1974. Maailmanvalloituksen suunnittelun ohella Sklubi toimi sosiologian ja taloussosiologian opiskelijoiden aine- ja etujärjestönä Suomen vanhimmalla, Turun yliopiston sosiologian laitoksella.

 

What is Kompleksi?

Kompleksi, also known as the Social Research Club, was the student organization for students majoring in Social Policy and Social Work which was founded in 1973. Kompleksi’s Instagram can be found here and Facebook page here.

What is Sklubi?

Sklubi, or the Sociology Club, was founded in 1966 and officially registered as an association in 1974. In addition to planning world domination, Sklubi served as the student organization for sociology and economic sociology students at the University of Turku, the oldest sociology department in Finland.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top