Maisteriopinnot

2022-2024

Ammatillisuus sosiaalityössä

 

 

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, Sosnetin valinnainen verkkokurssi

 

 

Marginalisaatio

Mitä on rajatyö ja miten se voi vaikuttaa asiakkaan kuntoutuspolkuun? (Günther ym.)

Mitä ovat miestapainen syrjäytyminen ja naistapainen köyhyys ja miten niitä voidaan ehkäistä? (Laihiala & Ohisalo)

Millaisia hyvän äidin identiteettejä päihdeäidit rakentavat? (Pehkonen ym.)

 

Rakenteellinen sosiaalityö

Kirjoita ekososiaalisesta lähestymistavasta rakenteelliseen sosiaalityöhön

Kirjoita Tiitisen väitöskirjan teoreettisesta lähtökohdasta eli sosiaalialan ja median suhteesta

Kirjoita terapeuttisen puheen hyvistä ja huonoista puolista

Kirjoita sosiaalityöntekijöistä, asiakkaista ja kansalaisista monitoimijaisessa verkostossa

Sosiaalityö tutkimusperusteisena toimintana.

Miten sosiaalityö ja tutkimus nivoutuvat yhteen?

Pohdi sosiaalityön roolia inhimillisen kärsimyksen ja eriarvoisuuden lievittäjänä.

Miten terapeuttinen puhe ja valta liittyvät sosiaalityön käytäntöihin? Käytä mielellään esimerkkejä.

 

Lapsen asema yhteiskunnassa ja sosiaalityössä

Sosiaalityöntekijöiden käsitykset vanhempien ja lasten kompetenssista lastensuojelun päätöksissä.

Lapsiperheiden köyhyyden vaikutus kulutukseen, rahankäyttöön ja taloudenhallintaan.

Perhemuodon vaikutus lapsen sosiaaliseen asemaan ja miksi perhemuoto tärkeä kun tarkastellaan lasten eriarvoisuutta?

 

Romanit Suomessa ja Euroopassa

 

 

Romanit Suomessa ja Euroopassa, kirjallisuus

 

 

 


2020-2022

Ammatillisuus sosiaalityössä

Mikä on transteoreettinen muutosvaihemalli?

Mitä narratiivisuus tarkoittaa asiakastyössä ja miten se tulisi huomioida asiakkaan ja sosiaalityöntekijän näkökulmasta?

 

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, SOSNET

Mitä oireita lähisuhdeväkivallan uhreilla ja lapsilla esiintyy? Vastaa Lidmanin kirjan perusteella.

Mitä tarkoittaa erityisen suojelun tarpeessa oleva uhri?

Mitä Andersenin artikkelissa tarkoitetaan miehisyydellä (manliness) ja minkälaisia vaikutuksia sillä on miesuhrien avun hakemiseen?

 

Perhe-ja lapsilainsäädäntö

Lastensuojelulain rajoitusten käytön yleiset edellytykset

Mitä eroa on asiantuntija-avusteisella tuomioistuinsovittelulla ja oikeudenkäynnillä?

Mitä tarkoittaa täytäntöönpanoriita? Mitä tuomioistuin voi asiassa päättää? Miten prosessi eroaa normaalista huoltoriitaprosessista?

 

Marginalisaatio

Mitä on rajatyö ja miten se voi vaikuttaa asiakkaan kuntoutuspolkuun? (Günther ym.)

Mitä ovat miestapainen syrjäytyminen ja naistapainen köyhyys ja miten niitä voidaan ehkäistä? (Laihiala & Ohisalo)

Millaisia hyvän äidin identiteettejä päihdeäidit rakentavat? (Pehkonen ym.)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top