Maisteriopinnot

2022-2024

Ammatillisuus sosiaalityössä

 

 

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, Sosnetin valinnainen verkkokurssi

 

 

Marginalisaatio

 

 

Rakenteellinen sosiaalityö

 

 

Lapsen asema yhteiskunnassa ja sosiaalityössä

 

 

Romanit Suomessa ja Euroopassa

 

 

Romanit Suomessa ja Euroopassa, kirjallisuus

 

 

 


2020-2022

Ammatillisuus sosiaalityössä

 • Mikä on transteoreettinen muutosvaihemalli?
 • Mitä narratiivisuus tarkoittaa asiakastyössä ja miten se tulisi huomioida asiakkaan ja sosiaalityöntekijän näkökulmasta?

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, SOSNET

 • Mitä oireita lähisuhdeväkivallan uhreilla ja lapsilla esiintyy? Vastaa Lidmanin kirjan perusteella.
 • Mitä tarkoittaa erityisen suojelun tarpeessa oleva uhri?
 • Mitä Andersenin artikkelissa tarkoitetaan miehisyydellä (manliness) ja minkälaisia vaikutuksia sillä on miesuhrien avun hakemiseen?

Perhe-ja lapsilainsäädäntö

 • Lastensuojelulain rajoitusten käytön yleiset edellytykset
 • Mitä eroa on asiantuntija-avusteisella tuomioistuinsovittelulla ja oikeudenkäynnillä?
 • Mitä tarkoittaa täytäntöönpanoriita? Mitä tuomioistuin voi asiassa päättää? Miten prosessi eroaa normaalista huoltoriitaprosessista?

Marginalisaatio

 • Mitä on rajatyö ja miten se voi vaikuttaa asiakkaan kuntoutuspolkuun? (Günther ym.)
 • Mitä ovat miestapainen syrjäytyminen ja naistapainen köyhyys ja miten niitä voidaan ehkäistä? (Laihiala & Ohisalo)
 • Millaisia hyvän äidin identiteettejä päihdeäidit rakentavat? (Pehkonen ym.)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top