Maisteriopinnot

Ammatillisuus sosiaalityössä

  • Mikä on transteoreettinen muutosvaihemalli?
  • Mitä narratiivisuus tarkoittaa asiakastyössä ja miten se tulisi huomioida asiakkaan ja sosiaalityöntekijän näkökulmasta?

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, SOSNET

  • Mitä oireita lähisuhdeväkivallan uhreilla ja lapsilla esiintyy? Vastaa Lidmanin kirjan perusteella.
  • Mitä tarkoittaa erityisen suojelun tarpeessa oleva uhri?
  • Mitä Andersenin artikkelissa tarkoitetaan miehisyydellä (manliness) ja minkälaisia vaikutuksia sillä on miesuhrien avun hakemiseen?

Perhe-ja lapsilainsäädäntö

  • Lastensuojelulain rajoitusten käytön yleiset edellytykset
  • Mitä eroa on asiantuntija-avusteisella tuomioistuinsovittelulla ja oikeudenkäynnillä?
  • Mitä tarkoittaa täytäntöönpanoriita? Mitä tuomioistuin voi asiassa päättää? Miten prosessi eroaa normaalista huoltoriitaprosessista?