Viikkomaili

[FIN/ENG]

Sosiaalitieteiden Klubin jäsenistölle lähetetään kerran viikossa uutiskirje, jonne kootaan tärkeimmät tiedotusasiat, sekä hallituksen kokousten uutiset. Tältä sivulta löydät ohjeet, miten liittyä Slistalle, eli miten rekisteröityä uutiskirjeen tilaajaksi. Huomioithan, että Slista on tarkoitettu ainoastaan Sosiaalitieteiden Klubi ry:n jäsenille.
A weekly mail is sent to the members of the Social Sciences Club once a week, which compiles the most important information as well as the news of the board meetings. On this page you will find instructions on how to join Slista, i.e. how to register as a subscriber to the Weekly Mail. Please note that Slista is intended only for members of the Social Sciences Club and is available only in Finnish.

Voit liittyä Viikkomailiin tästä.

Täytä lomakkeeseen vähintään oma sähköpostisi sekä nimesi, jos haluat. Salasanaa sinun ei tarvitse täyttää. 

Huom! Valitse viimeisestä kohdasta ”Ei”, sillä ”Kyllä” -vaihtoehdon valinneilla on havaittu ongelmia ääkkösten oikeinkirjoituksessa.

Paina liity ja saat vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiin.

Jos ilmenee ongelmia sähköpostilistan kanssa, ota yhteyttä listan ylläpitäjään eli tiedottajaan. Yhteystiedot löydät täältä.

 

You can join the Weekly Mail here.

Fill in the form at least with your e-mail and your name, if you want. You do not need to enter a password.

Note! Select ”No” in the last item, as ”Yes” options have been found to have problems with the spelling. Also choose Finnish since we don’t translate it into English.

Press join and you will receive a confirmation message to the e-mail you indicated.

If there are problems with the email list, contact the administrator of the list, i.e. the spokesperson. You can find contact information here.

 


Kaikki Turun yliopiston sähköpostilistat löydät täältä. Voit liittyä aina muutamaan sähköpostilistaan kerrallaan, joten kannattaa tilata listoja pienissä erissä. 😉

 

You can find all email lists of the University of Turku here. You can always join a few email lists at a time, so it’s worth ordering lists in small batches. 😉

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top