Tenttiarkisto pähkinän kuoressa / Exam archive in a nutshell

[FIN/ENG]

Tenttiarkisto on vihdoin päivitetty!
Tenttikysymys-lomakkeeseen kannattaa käydä kirjaamassa kaikki tenttikysymykset, jotta ne saadaan sivuille kaikkien nähtäville 🙂

Mikä tenttiarkisto?

Tenttiarkistoon kirjataan opiskelijoiden ilmoittamat kysymykset kurssien tenteistä. Löydät tenttiarkistosta nyt sekä vanhan OPSin että nykyisen OPSin kurssien tenttikysymyksiä. Nämä voivat auttaa kertaamaan omaan tenttiin, ja omalle kohdalle saattaa joskus osua jopa sivuilta löytyvä kysymys.
Tenttiarkisto löytyy Sosklubin nettisivuilta täältä.

Miten ilmoitan tenttikysymyksen?

Nettisivuilta löytyy tenttikysymyslomake täältä.
Valitse pääaineesi, kurssi ja kirjoita kaikki muistamasi tenttikysymykset.

 


The exam archive has finally been updated! You can go to the exam question form to write down all the exam questions so that they can be posted on the website for everyone to see 🙂

What is an exam archive?

The questions submitted by students about the course exams are recorded in the exam archive. In the exam archive, you can now find exam questions from both the old and the current curriculum’s courses. These can help you revise for your own exam, and sometimes even a question found on the website may be in your exam.
The exam archive can be found on Sosklubi’s here.

How do I submit an exam question?

The exam question form can be found on the website here.
Choose your major, course and write down all the exam questions you remember.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top