Kutsu Sosiaalitieteiden klubin ylimääräiseen vuosikokoukseen 30.5.2023 / Invitation to Sosiaalitieteiden klubi ry’s extra Annual Meeting

[FIN/ENG]

Tervetuloa yhdistyksen ylimääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 30.5.2023 klo 18 alkaen Publicumille tilaan Pub4. Saavuthan ajoissa paikalle, jotta kokous voi alkaa ajallaan.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 toimintakertomus, vuoden 2022 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 vastuuvelvollisille sekä valitaan sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava. Liitteet lähetetään yhdistyksen sähköpostilistalle ennen kokousta.

Sinun on oltava Sosiaalitieteiden klubin jäsen äänestääksesi kokouksessa. Jäseneksi voit liittyä lähettämällä nimesi, kotipaikkakuntasi ja opintojen aloitusvuotesi sihteerille Waltteri Mäkelälle waltteri.v.makela@utu.fi.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Valtakirjalla on mahdollista äänestää vain paikan päällä. Myös valtakirjalla valtuuttavan tulee olla Sosiaalitieteiden klubin jäsen ja myös valtakirjat  tarkistetaan paikalle saapuessa.

 

Kokouksen esityslista

Aika: 30.05.2021 klo 18.00
Paikka: Turun yliopisto, Pub4 (Assistentinkatu 7, 20500 Turku)

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen järjestäytyminen
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Kokouksen työjärjestys
5 § Sosiaalitieteiden klubi ry:n toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2022
6 § Sosiaalitieteiden klubi ry:n tilinpäätökse vahvistaminen vuodelta 2022
7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen toimintakauden 2022 tili- ja vastuuvelvollisille
8§ Valitaan sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava
9§ Valitaan varajäsen(et)
10§ Vahvistetaan vuoden 2023 tarkentava/ lisätalousarvio
11 § Muut esille tulevat asiat
12 § Kokouksen päättäminen

 

Nähdään kokouksessa!

 

Sosiaalitieteiden klubin hallituksen puolesta,

Roosa Kesti ja Kerttu Leiramo

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Sosiaalitieteiden klubi ry

 


Welcome to the association’s extra Annual meeting on Tuesday, May 30, 2023 from 6 p.m. at Publicum in the room Pub4. Please arrive on time so that the meeting can start on time.

The extra annual meeting deals with e.g. the 2022 activity report, the 2022 financial statements, the granting of a discharge of liability to the 2022 accountable persons, and the person in charge of Social Work Academic affairs is elected. The attachments are sent to the association’s email list before the meeting.

You must be a member of the Sosiaalitieteiden klubi to vote at the meeting. You can become a member by sending your name, hometown and the year you started your studies to secretary Waltteri Mäkelä at waltteri.v.makela@utu.fi.

It is not possible to participate in the meeting remotely. It is possible to vote with a proxy only on the spot. The person authorizing with a proxy must also be a member of the Sosiaalitieteiden klubi, and the proxies will also be checked upon arrival.

 

See you at the meeting!

 

On behalf of the Board of the Sosiaalitieteiden klubi,

Roosa Kesti and Kerttu Leiramo

Chair and Vice-Chair of the Board

Sosiaalitieteiden klubi ry

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top