Koonti jäsenistökyselystä

Sosiaalitieteiden klubin hallitus järjesti helmi-maaliskuussa 2019 jäsenistökyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa jäsenistön viihtyvyyttä ja yleistä ilmapiiriä toiminnan kehittämiseksi. Hallitus kävi vastauksia läpi ja niiden perusteella pyrkii takaamaan jäsenistölleen parhaimman mahdollisen ainejärjestön.

Suurin osa kyselyyn vastanneista kuvaili yhteishenkeämme hyväksi. Tulemme jatkossakin kiinnittämään huomioita yhteishenkeen ja sen kohentamiseen pyritään kaikin mahdollisin tavoin. Haluamme kehittää tapahtumia perinteitä kunnioittaen, samalla uutta luoden. Enemmistön mielestä osallistumiskynnys klubin tapahtumiin on ollut matala. Palautteissa toivottiin lisää toimintaa, joka edistää uusiin ihmisiin tutustumista. Huomioimme tapahtumissamme jatkossa entistä paremmin suurehkon, kasvaneen jäsenistön.

Tapahtumia koskevia parannusehdotuksia saimme jonkun verran. Konkreettisia muutoksia toivommekin nyt ehdotusten perusteella sitsikulttuuriin. Aiomme vaikuttaa siihen, että tulevilla sitseillä pyrittäisiin entistä enemmän leikkimielisiin, ei-nöyryyttäviin rangaistuksiin. Haluamme, että wc:ssä käyntien kielto sitsien aikana poistuu. Näihin linjauksiin tulemme kannustamaan laulunjohtajia. Toivomme, ettei kenellekään tulisi tapahtumissamme epämukava tai ei-tervetullut olo riippumatta vuosikurssista tai muusta. Kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota esteettömyysasioihin.

Osa vastaajista ei tiennyt häirintäyhdyshenkilöiden olemassaolosta. Sosiaalitieteiden klubilla on kaksi vaitiolovelvollista TYY:n kouluttamaa häirintäyhdyshenkilöä, Lotta Nurola (leanur[a]utu.fi) ja Franseska Kärkkäinen (franseska.a.karkkainen[a]utu.fi). He osaavat neuvoa häirintää, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Heihin voi olla yhteydessä silloinkin, vaikkei itse olisi häirinnän kohteena, mutta on nähnyt sellaista tai haluaisi keskustella tavoista puuttua häirintään. Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö neuvoo lisäavun piiriin.

Pyrimme siihen, että hallituksen toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Kokoukset ovat edelleen avoimia jäsenistölle – kokousajan löydät aina viikkomailista (liity tiedotuslistalle täältä: https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/slista). Otamme jatkossa jälleen käyttöön tavan julkaista kokousten jälkeen kolme kokouksen tärkeintä asiaa Facebookissa. Sosiaalitieteiden klubin hallitus pyrkii jatkossa selkeämmin esittelemään hallituslaisten pestejä jäsenistölle, jotta mahdollisimman moni voisi innostua hallitustoiminnasta ja ymmärtäisi, mitä teemme. Nettisivuilta löytyvän tenttiarkiston päivittämistä toivottiin kyselyn perusteella paljon – se tullaan päivittämään.

Jos sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää jäsenistökyselystä tai mistä tahansa muusta, hallituksen sähköpostiosoite on sosiaalitieteidenklubi@utu.fi. Nettisivuiltamme löydät myös jokaisen hallituslaisen oman sähköpostiosoitteen sekä nimettömän palautelomakkeen (https://sosiaalitieteidenklubi.utu.fi/yhteys/).

Sosiaalitieteiden klubin hallituksen puolesta

Lotta Nurola

vpj

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top