Kutsu Sosiaalitieteiden klubin sääntömääräiseen syyskokoukseen 25.11.2019

Arvoisa yhdistyksen jäsen,

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 25.11.2018 kello 18.00 alkaen Pub 309:ään.

Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2020 ja valitaan hallitus ja muut toimijat vuodelle 2020.

Sosiaalitieteiden klubin hallituksen puolesta,

Amanda Nousiainen
Sosiaalitieteiden klubi ry
Puheenjohtaja

Kokouksen esityslista

SOSIAALITIETEIDEN KLUBI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 25.11.2019 klo 18

Paikka: Seminaarihuone 309, Assistentinkatu 7, Publicum 3. Kerros, 20014 Turun Yliopisto

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. ILMOITUSASIAT

6. VALITAAN HALLITUS JA MUUT TOIMIJAT VUODELLE 2020

7. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARATOIMINNAN TARKASTAJAT

8. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO-JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVELLE KALENTERIVUODELLE 2020

9. MUUTA ESILLE TULLUTTA ASIAA

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top