Kutsu Sosiaalitieteiden klubin sääntömääräiseen kevätkokoukseen 28.9.2020

Arvoisa yhdistyksen jäsen,

Toivotamme kaikki Sosiaalitieteiden klubin jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 28.9.2020 Turun yliopiston Publicumin huoneeseen 209.

Kokouksessa viime vuoden toiminnantarkastajat esittelevät tarkastuksensa tulokset ja kokouksessa käsitellään edellistä toimikautta koskevat asiat, jotka ovat seuraavanlaiset:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Toimintakertomuksen vahvistaminen
3. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle
4. Sääntömuutoksista päättäminen

Lisäksi kokouksessa päätetään yhdistyksen sääntömuutoksesta, josta ollaan keskusteltu viime syyskokouksessa sekä perustettu oma toimikunta asialle. Toimikunta on käynyt säännöt läpi ja ehdottaa liitteenä olevan tiedoston mukaisia uusia sääntöjä. Uusista säännöistä äänestetään kevätkokouksessa ja jokaisella jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Oman äänensä voi luovuttaa halutessaan valtakirjalla toiselle jäsenelle. Jokainen voi olla valtuutettuna vain kerran.

Sääntöluonnostelma löytyy sähköpostilla saapuneen kokouskutsun liitteenä.

Sosklubin hallituksen puolesta,
Jenni Mäkisalo
Puheenjohtaja
Sosiaalitieteiden klubi ry

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top