Kutsu Sosiaalitieteiden klubin sääntömääräiseen syyskokoukseen 24.10.2023 / Invitation to Sosiaalitieteiden klubi ry’s Fall Meeting

[FIN/ENG]

 

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen tiistaina 24.10.2023 klo 18 alkaen Publicumille tilaan Pub1. Saavuthan ajoissa paikalle, jotta kokous voi alkaa ajallaan.

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokouksen asiat sekä yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelma. Liitteet lähetetään yhdistyksen sähköpostilistalle ennen kokousta.

 

Sinun on oltava Sosiaalitieteiden klubin jäsen äänestääksesi kokouksessa. Jäseneksi voit liittyä lähettämällä nimesi, sähköpostiosoitteesi (myös muu kuin utu-sähköposti), kotipaikkakuntasi ja opintojen aloitusvuotesi sihteerille Waltteri Mäkelälle waltteri.v.makela@utu.fi.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Valtakirjalla on mahdollista äänestää vain paikan päällä. Myös valtakirjalla valtuuttavan tulee olla Sosiaalitieteiden klubin jäsen ja myös valtakirjat  tarkistetaan paikalle saapuessa.

Nähdään kokouksessa!

 

Sosiaalitieteiden klubin hallituksen puolesta,

Roosa-Adalmiina Kesti ja Kerttu Leiramo

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Sosiaalitieteiden klubi ry

 


Welcome to the Fall Meeting of the association on Tuesday, October 24th 2023, from 6pm onwards at Publicum, Pub1. Please arrive on time so that the meeting can start on time.

 

At the meeting, the statutory issues of the fall meeting and the association’s equality plan will be discussed. The attachments are sent to the association’s email list before the meeting.

 

The meeting will be held in Finnish.

 

You must be a member of the Social Sciences Club (Sosiaalitieteiden klubi ry) to vote at the meeting. You can become a member by sending your name, e-mail address (also other than utu e-mail), your hometown and the year you started your studies to secretary Waltteri Mäkelä waltteri.v.makela@utu.fi.

It is not possible to participate in the meeting remotely. It is possible to vote with a proxy only on the spot. The person voting with a proxy must also be a member of the Social Sciences Club, and the proxies will also be checked upon arrival.

 

See you at the meeting!

 

On behalf of the Board of the Social Sciences Club,

Roosa-Adalmiina Kesti and Kerttu Leiramo

Chair and Vice-Chair

Sosiaalitieteiden klubi ry

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top